tra cuu diem thi

Điểm thi vào lớp 10

Nhận ngay kết quả thi vào lớp 10
DM [mã tỉnh] [số báo danh] gửi8785
Trong đó: [mã tỉnh] bạn xem phía dưới
Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Thanh Hóa có mã tỉnh là 01, và có số báo danh là 0126. Để xem điểm thi của bạn, soạn tin: DM 01 0126, gửi 8785

Điểm thi tốt nghiệp THPT

Nhận ngay kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2014
DT [mã tỉnh] [số báo danh] gửi8785
Trong đó: [mã tỉnh] bạn xem phía dưới
Ví dụ: Nếu bạn là thí sinh ở Hà Nội có mã tỉnh là 01, số báo danh là 123456. Để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT bạn soạn tin: DT 01 123456 gửi 8785

Điểm thi cao đẳng - đại học

Nhận ngay kết quả thi cao đẳng - đại học năm 2014
DT [số báo danh] gửi8785
Chú ý: SBD ghi đầy đủ cả phần chữ và số như trên phiếu báo thi bao gồm Mã trường+Mã khối+ phần số (ví dụ: SBD của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là BKA + A + 2469 = BKAA2469)
Ví dụ: Để tra cứu điểm thi của thí sinh dự thi khối A của Trường Đại học Công Đoàn có số báo danh là LDAA8866 soạn tin: DT LDAA8866 gửi 8785