Danh sách mã các trường THPT tỉnh Lào Cai

Mã tỉnh Lào Cai: 08

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 000 Trung tâm GDTX số 1 TP Lào Cai

20

019 THPT số 1 Bảo Thắng
2 001 Trung tâm GDTX số 2 Tp Lào Cai

21

020 THPT số 2 Bảo Thắng
3 002 Trung tâm GDTX Si Ma Cai

22

021 THPT số 3 Bảo Thắng
4 003 Trung tâm GDTX Bát Xát

23

022 THPT Số 1 Sa Pa
5 004 Trung tâm GDTX Bảo Thắng

24

023 THPT số 1 Văn Bàn
6 005 Trung tâm GDTX Sa Pa

25

024 THPT số 2 Văn Bàn
7 006 Trung tâm GDTX Văn Bàn

26

025 THPT số 1 Bảo Yên
8 007 Trung tâm GDTX Bảo Yên

27

026 THPT số 2 Bảo Yên
9 008 Trung tâm GDTX Bắc Hà

28

027 THPT số 1 Bắc Hà
10 009 Trung tâm GDTX Mường Khương

29

028 THPT số 1 Mường Khương
11 010 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai

30

029 THPT số 2 Mường Khương
12 011 THPT số 1 Tp Lào Cai

31

030 THPT số 3 Bảo Yên
13 012 THPT số 2 T.p Lào Cai

32

031 THPT số 2 Bắc Hà
14 013 THPT số 3 Tp Lào Cai

33

032 THPT số 2 Sa Pa
15 014 THPT số 4 Tp Lào Cai

34

033 THPT số 3 Văn Bàn
16 015 THPT DTNT tỉnh

35

034 THPT Số 2 Si ma cai
17 016 TTKT-TH-HN-DN&GDTX tỉnh

36

035 THPT Số 2 Bát Xát
18 017 THPT Số 1 Si Mai Cai

37

036 THPT số 4 Văn Bàn
19 018 THPT Số 1 Bát Xát

38

037 PTDT nội trú THCS và THPT H.Bắc Hà

About Diemthi.com.vn

Diemthi.com.vn - Website Tra cứu điểm thi- điểm chuẩn vào lớp 10,Điểm thi tốt nghiệp và điểm thi đại học cao đẳng năm 2014 nhanh và chính xác nhất việt nam.
olympiaplus