Đề thi và đáp án môn Anh lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2015

Đề thi lớp 10 môn Anh tỉnh Nghệ An năm 2015

Đề thi vào lớp 10 năm 2015 môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An
Đề thi vào lớp 10 năm 2015 môn Tiếng Anh tỉnh Nghệ An

Đáp án đề thi lớp 10 môn Anh tỉnh Nghệ An năm 2015

 Câu I:

 1. plays
 2. clecided
 3. United
 4. without
 5. Great
 6. Mark

Câu II:

 1. Are
 2. Would leam
 3. To drink
 4. Being invited
 5. Haven’t traveled
 6. Is he writing
 7. Faller
 8. Carefulty

Câu III:

 1. When was uncle Ho born
 2. Do you like korean music
 3. What is Mr Huy giong to do next Sunday
 4. What is your English pronunciation

Câu IV:

 1. She is a nurse
 2. Because they like to go walking in the country at weekends
 3. Mary got a job in London first
 4. No, they ditn’t

Câu V:

 1. I wish I could sing english songs
 2. Lis asked me where my school was
 3. The woman who tought us Musia is standing next to the door
 4. This stadium has been used for 3 years

Câu VI:

 1. Yesterday, urs Nga suggested going to the beach
 2. My sister wants to become a good do for in the future

Để biết kết quả điểm thi của mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn có thể soạn tin theo cú pháp dưới đây 

Soạn tin: DM 29 <SBD>  gửi 8785

Trong đó: 29  là mã tỉnh Nghệ An ; SBD: Là số báo danh.

Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Nghệ An bạn

Soạn tin :DM 61 12345  gửi 8785

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2015

Soạn: DCM  29 <Mã trường> gửi 8785 

Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Nghệ An có mã tỉnh là 29 , thi vào trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có mã trường là 002 .

Soạn tin: DCM 29 002 gửi đến 8785

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot