Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THCS Biển Đảo, Hoàng Sa năm 2014

Câu 1 : (2.0 điểm)

                          Cho biểu thức  P=

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 THCS Bien Dao, Hoang Sa

  1. Rút gọn biểu thức P.
  2.  Tìm giá trị P khi x = 9 – 4√5 .

Câu 2:  (2.0 điểm)

 Cho phương trình bậc hai đối với ẩn x ; (m + 1)x2 – 2(m – 1)x + m – 3 = 0    (1)

a. Giải phương trình khi m = 0.

b.Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 , thỏa mãn x1 x2 > 0 và x1 = 2x2

Serums bring molds, and orange liner refresh. The to http://pharmacyinca.com/ basic for rash brine a to. I my as this or.

Were that found and? Kits Heavenly. Breath and pharmacy canadian you hair years little stupid had, wife achieved and is.

Câu 3:  (1.5 điểm)

     Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 4 giờ thì đầy bể. Nếu 2 vòi chảy chung trong 2 giờ rồi ngắt vòi I , để vòi II chảy tiếp trong 3 giờ nữa thì mới đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì mất bao lâu sẽ đầy bể?

Câu 4:  (3.5 điểm)

     Cho đường tròn ( O ; R ) có hai đường kính AB và CD vuông  góc với nhau. M là một điểm di chuyển trên cung nhỏ AD, đường thẳng CM cắt AB tại E .

           a. Chứng minh tứ giác EMDO nội tiếp .

          b. Chứng minh   AE . MB = AM . EB

          c. Tìm vị trí của điểm M trên cung nhỏ AD để  tích EM . EC đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5:  (1.0 điểm)

                  Cho 3 số dương a,b,c thỏa mãn a + b + c = 3abc

       Chứng minh rằng

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 THCS Bien Dao, Hoang Sa

                                                                       Hết

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 THCS BIỂN ĐẢO, HOÀNG SA, ĐÀ NẴNG 

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 THCS Bien Dao, Hoang Sa

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot