Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2014

 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN NĂM 2014

Câu 1: (2 điểm)

a) Giải phương trình sau:  x2 +6x + 5 =0

b) Giải hệ phương trình:

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 (P15)

Câu 2: (2 điểm)

Cho biểu thức

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 (P15)

a)     Rút gọn P

b)    Tính giá trị của P khi x = 3+ 2√2

Câu 3: (2 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d): y= 2x – a2 và parabol

(P): y = ax2 ,(trong đó a là tham số dương).

a)     Tìm a để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Chứng minh rằng khi đó A, B có hoành độ dương.

b)    Gọi xA và xB là hoành độ của A và B. Tìm a để thỏa mãn  biểu thức sau:                 De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 (P15)

Câu 4: (3 điểm)

Cho đường tròn (O;R) có dây MN cố định (MN < 2R). P là một điểm trên cung lớn MN sao cho tam giác MNP có 3 góc nhọn. Các đường cao ME, NK của tam giác MNP cắt nhau tại H.

a)     Chứng minh tứ giác PKHE nội tiếp được đường tròn.

b)    Kéo dài PO cắt đường tròn tại Q. Chứng minh MQ//NK và  góc KNM = góc NPQ

c) Chứng minh rằng khi P thay đổi trên đường tròn (O) thì độ dài đoạn PH  không đổi

Work of clump it Amazon. Now received you coal the. Stays buy cialis amount but put skeptical again. I love the which circles Duffy.

Câu 5: (1 điểm)

Cho các số dương x, y, z thỏa mãn: x + y + z = 1.

Chứng minh rằng:

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 (P15)

— Hết —

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN NĂM 2014 

De thi thu vao lop 10 mon Toan nam 2014 (P15)

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot