Điểm thi đại học điện lực năm 2015

Xem điểm thi đại học điện lực năm 2015 nhanh nhất,chính xác nhất

Điểm thi đại học điện lực năm 2015

Để Xem Điểm thi đại học điện lực năm 2015 sớm nhất

Soạn Tin: DT SBD gửi 8785
Lưu ý: SBD : là Sốbáodanh=Mã trường+Khốithi+Số

Mã trường:DDL

VD: Bạn thi khối A, SBD là 0999 thì Sốbáodanh là: DDLA0999 .

Soạn tin: DT<dấu cách>DDLA0999 Gửi 8785

Xem điểm chuẩn đại học điện lực năm 2015

DC DDL gửi 8785

Chức năng và nhiệm vụ của trường Đại học Điện lực

 Sứ mạng

Trường Đại học Điện lực là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao theo hướng công nghệ, Trường Đại học Điện lực phấn đấu trở thành Trung tâm đào tạo hiện đại, năng động, hội nhập với nền giáo dục trong khu vực và thế giới.

Nhiệm vụ chiến lược
Nhà trường có 2 nhiệm vụ cơ bản, đó là:
1. Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 2. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
Để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ cơ bản trên, Trường tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng, đội ngũ cán bộ công nhân viên các phòng ban có phẩm chất và kỹ năng công tác quản lý tốt.
diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot