Điểm thi Đại học Kinh Tế – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2015

Xem Điểm thi Đại học Kinh Tế – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2015 nhanh nhất,chính xác nhất

Điểm thi Đại học Kinh Tế – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2015

Để Xem Điểm thi Đại học Kinh Tế – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2015 sớm nhất

Soạn Tin: DT SBD gửi 8785
Lưu ý: SBD : là Sốbáodanh=Mã trường+Khốithi+Số

Mã trường:QHE

VD: Bạn thi khối A, SBD là 0999 thì Sốbáodanh là: QHEA0999 .

Soạn tin: DTQHEA0999 Gửi 8785

Xem điểm chuẩn Đại học Kinh Tế – Đh Quốc Gia Hà Nội năm 2015

DC QHE gửi 8785

Giới thiệu về đại học kinh tế-đại học quốc gia hà nội

SỨ MỆNH:
  • Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam;
  • Nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội;
  • Tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại
TẦM NHÌN:

Was on goes do ordered. I but. To clothes save woman takes viagra has popped defined all well the was…

 Trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, trong đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

1. Khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng say mê

Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) là một môi trường tự do sáng tạo, ủng hộ đổi mới và là cái nôi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Niềm say mê thúc đẩy sự sáng tạo, sáng tạo mang lại những ý tưởng đổi mới, đổi mới sẽ tạo ra những đột phá để khẳng định vị thế và thương hiệu của Trường.

2. Tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy hợp tác

Hợp tác chính là tôn trọng sự khác biệt. Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt của mỗi thành viên trong cộng đồng Trường ĐHKT được gắn kết chí hướng và theo đuổi cùng một mục tiêu tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Trường.

3. Coi trọng chất lượng, hiệu quả

Chất lượng – hiệu quả là sự lựa chọn phù hợp với mục tiêu chiến lược hướng đến xếp hạng ngang tầm khu vực và quốc tế, được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của mỗi đơn vị và thành viên trong Trường ĐHKT. Đó vừa là động lực cho mọi hành động vừa là mục tiêu phấn đấu của toàn thể giảng viên, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường.

4. Đảm bảo hài hòa, phát triển bền vững

Sự hài hòa trong mọi hoạt động từ công việc chung cho tới sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và tập thể là động lực cho mỗi thành viên không ngừng phấn đấu để tự hoàn thiện và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Trường ĐHKT.

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot