Điểm thi Đại học Ngân Hàng Tphcm năm 2015

Xem Điểm thi Đại học Ngân Hàng Tphcm năm 2015 nhanh nhất,chính xác nhất

Điểm thi Đại học Ngân Hàng Tphcm năm 2015

Để Xem Điểm thi Đại học Ngân Hàng Tphcm i năm 2015 sớm nhất

Soạn Tin: DT SBD gửi 8785
Lưu ý: SBD : là Sốbáodanh=Mã trường+Khốithi+Số

Mã trường:NHS

VD: Bạn thi khối A, SBD là 0999 thì Sốbáodanh là: NHSA0999 .

Soạn tin: DT<dấu cách>NHSA0999 Gửi 8785

Xem điểm chuẩn Đại học Ngân Hàng Tphcm  năm 2015

DC NHS gửi 8785

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một Trường Đại học có bề dày lịch sử gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau:Giai đoạn 1 (1976 – 1986): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh
Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 16/12/1976, theo Quyết định số 1229/NH-TCCB của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Trung ương) với nhiệm vụ đào tạo hệ đại học chuyên tu và tại chức cho ngành. Ngày 03/05/1980, theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép đào tạo đại học hệ chính qui tập trung chuyên ngành ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.Giai đoạn 2 (1987 – 1992): Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Ngày 29/11/1986, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định 169/NH-QĐ quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy và đổi tên Trường  Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – Thành phố Hồ Chí Mnh, với nhiệm vụ tiếp tục đào tạo hệ đại học chuyên tu, tại chức và đại học chính quy cho ngành khu vực phía Nam.Giai đoạn 3 (1993 – 1997): Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 23/03/1993, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 112/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với mục tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Trường Trung học Ngân hàng III Trung ương sáp nhập với Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 4 (1998 – 2003): Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 09/02/1998, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 30/1998/QĐ-TTg thành lập Học viện Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng  – Chi nhành Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Học viện Ngân hàng – Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ đào tạo cao đẳng, đại học tại chức, đại học chính quy tập trung và sau đại học chuyên ngành Ngân hàng khu vực phía Nam.

Giai đoạn 5 từ 2004: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 20/08/2003, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 174/2003/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học (chuyển Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh).

Nhiệm vụ của Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở chuyên Đào tạo và cung cấp cho hệ thống Ngân hàng và các Định chế tài chính khác một nguồn nhân lực, bao gồm:
– Đào tạo các Chuyên gia cao cấp về Tài chính và Ngân hàng;
– Đào tạo các Nhà quản trị các định chế tài chính;
– Đào tạo các Nhà kinh doanh trong các lĩnh vực Ngân hàng, Thị trường chứng khoán và các dịch vụ Tài chính khác;
– Tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ mới cho các định chế tài chính;
– Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và vấn đề kinh tế – xã hội có liên quan;
– Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ về quản trị, kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng

Nhân sự và Giảng viên

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có gần 500 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, trong đó có 267 giảng viên.
Giảng viên có trình độ sau đại học là 243 chiếm tỷ trọng gần 91%, trong đó: Phó giáo sư và Tiến sĩ 19%; Thạc sĩ 72%. Số còn lại hiện đang làm nghiên cứu sinh và cao học. Phần lớn các giảng viên của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã qua các chương trình đào tạo quốc tế hoặc tu nghiệp ở nước ngoài về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh còn mời các chuyên gia đầu ngành có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và các lĩnh vực khác từ các Trường đại học, Viện, Ngân hàng trong nước và quốc tế về giảng dạy.

Các ngành đào tạo chính của Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM có 07 ngành đào tạo chính:

1. Tài chính – Ngân hàng
2. Kế toán – Kiểm toán
3. Quản trị kinh doanh;
4. Hệ thống thông tin kinh tế;
5. Tiếng Anh;
6. Luật Kinh tế;
7. Kinh tế quốc tế.

Trình độ đào tạo:

+ Tiến sĩ;
+ Thạc sĩ;
+ Cử nhân;

Hệ đào tạo:
+ Đại học và Cao đẳng chính quy;
+ Đại học hình thức vừa làm vừa học;
+ Bằng 2;
+ Liên thông;
+ Sau đại học

Đối với các lớp bồi dưỡng ngắn ngày Trường còn cấp cá chứng chỉ về nghiệp vụ tài chính – ngân hàng, chứng chỉ quốc gia ngoại ngữ và tin học.
Ngoài ra trường còn liên kết với Trường Đại học Bolton – Vương Quốc Anh, Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thuỵ Sĩ đào tạo các chương trình sau:
+ Cử nhân Kế toán;
+ Cử nhân Quản trị kinh doanh;
+ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh;
+ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng.
Tất cả sinh viên, học viên tham gia các chương trình này sau khi tốt nghiệp đều được cấp bằng quốc tế,
Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM còn thường xuyên mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân vien làm việc ở các ngân hàng, các tổ chức tín dụng về các chuyên ngành Thị trường chứng khoán; Tài chính doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kế toán  – kiểm toán.
Bên cạnh đó Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM sẵn sàng nhận thực hiện các hợp đồng huấn luyện cho nhân viên các NHTM, các Tổ chức tài chính về các nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ thông tin, ngoại ngữ chuyên ngành, thực hiện các hợp đồng theo yêu cầu của bên đặt hàng.

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot