Điểm thi Đại Học Y Dược Thái Nguyên năm 2015

Xem điểm thi Đại Học Y Dược Thái Nguyên  năm 2015 nhanh nhất,chính xác nhất

Điểm thi Đại Học Y Dược Thái Nguyên năm 2015

Để Xem Điểm thi Đại Học Y Dược Thái Nguyên năm 2015 sớm nhất

Soạn Tin: DT SBD gửi 8785
Lưu ý: SBD : là Sốbáodanh=Mã trường+Khốithi+Số

Mã trường:DTY

VD: Bạn thi khối A, SBD là 0999 thì Sốbáodanh là: TLAA0999 .

Soạn tin: DT<dấu cách>DTYA0999 Gửi 8785

Xem điểm chuẩn Đại Học Y Dược Thái Nguyên năm 2015

DC DTY gửi 8785

Giới thiệu về Đại Học Y Dược Thái Nguyên

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên ngày nay đã thực sự trở thành một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế lớn của đất nước, phục vụ cho sự  nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Hiện nay, trường có 400 CBCC trong đó 23 PGS, 28 TS, 148 ThS, 15 BSCK2, 15 BSCK1, 152 cử nhân, bác sỹ, KTV…Hơn 6000 học sinh, sinh viên, học viên sau đại học đang theo học 4 mã ngành trung học, 2 mã ngành cao đẳng, 5 mã ngành đại học, 23 mã ngành sau đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và Bác sỹ nội trú). Trường có mối quan hệ hợp tác mật thiết với các viện, trường của các nước Thái Lan, Đài Loan, Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…Bước vào giai đoạn mới, Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên tập trung vào những mục tiêu cơ bản sau:

·    Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng với chuẩn mực của khu vực và thế giới.

·    Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng kế hoạch phát triển trường theo hướng đa ngành và liên thông giữa các bậc học nhằm đáp ứng rộng rãi nhu cầu học tập của xã hội.

·    Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tạo mọi điều kiện để cán bộ tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ cho các địa phương, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào giải quyết vấn đề thực tiễn.

·    Tăng cường và mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Để có được những thành quả như ngày nay, Trường Đại học Y dược đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ có hiệu quả của Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ quý báu đó và mong muốn trong tương lai, Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các đoàn thể, các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước.

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot