Điểm thi Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2015

Xem điểm thi Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2015 nhanh nhất,chính xác nhất

98

Để Xem Điểm thi Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2015 sớm nhất

Soạn Tin: DT SBD gửi 8785
Lưu ý: SBD : là Sốbáodanh=Mã trường+Khốithi+Số

Mã trường:NVH

VD: Bạn thi khối A, SBD là 0999 thì Sốbáodanh là: NVHA0999 .

Soạn tin: DT<dấu cách>NVHA0999 Gửi 8785

Xem điểm chuẩn Học viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam năm 2015

DC NVH gửi 8785

Giới thiệu về trường Học Viện Âm Nhach Quốc Gia Việt Nam

Quá trình phát triển
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam (Nhạc viện Hà nội) được thành lập từ năm 1956, với ba chức năng chính là Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Biểu diễn âm  nhạc. Học viện là một trong những trung tâm âm nhạc lớn, có uy tín của Việt Nam và khu vực. Học viện đào tạo các cấp học từ trung cấp, đại học, cao học và nghiên cứu sinh với tổng số gần 1800 sinh viên trong 40 chuyên ngành âm nhạc.
Sứ mệnh
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Tầm nhìn
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo âm nhạc có uy tín trong khu vực, đủ năng lực để hội nhập quốc tế.
diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot