Điểm thi Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền năm 2015

Xem điểm thi Học viện Báo Chí và  Tuyên Truyền năm 2015 nhanh nhất,chính xác nhất

100

Để Xem Điểm thi Học viện Báo Chí và  Tuyên Truyền năm 2015 sớm nhất

Soạn Tin: DT SBD gửi 8785
Lưu ý: SBD : là Sốbáodanh=Mã trường+Khốithi+Số

Mã trường:TGC

VD: Bạn thi khối A, SBD là 0999 thì Sốbáodanh là: TGCA0999 .

Soạn tin: DT<dấu cách>TGCA0999 Gửi 8785

Xem điểm chuẩn Học viện Báo Chí và  Tuyên Truyền năm 2015

DC TGC gửi 8785

Lịch sử hình thành và phát triển HVBCTT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường.

Từ khi thành lập đến nay, trường lần lượt có các tên:

– Trường Tuyên giáo trung ương(1962- 1969)

– Trường Tuyên huấn Trung ương(1970- 1983)

– Trường Tuyên huấn Trung ương I (1984 -2/1990) trên cơ sở hợp nhất Trường Tuyên huấn Trung ương  với Trường Nguyễn Ái Quốc V

– Trường Đại học Tuyên giáo(1990 – 3/1993)

– Phân viện Báo chí và Tuyên truyền(4/1993 đến 6/2005)

– Học viện Báo chí và Tuyên truyền(6/2005 đến nay)

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành..

Trong 50 năm ấy, tuy mang những tên gọi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng. Song Học viện luôn là mái trường của Đảng. Từ năm 1990 đến nay vừa là trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân vừa là bộ phận hữu cơ cấu thành Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước.

Hiện tại Nhà trường đào tạo 29 chuyên ngành bậc đại học, 13 chuyên ngành bậc cao học, 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Hàng năm Học viện tuyển sinh gần 1800 sinh viên chính quy tập trung và gần 2000 sinh viên chính quy không tập trung. Năm 2013, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tuyển sinh 500 học viên cao học, 20 nghiên cứu sinh. Đặc biệt, Học viện được tín nhiệm giao nhiệm vụ tuyển sinh để đào tạo 240 thạc sĩ các ngành Báo chí, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Kinh tế chính trị cho 3 khu vực trọng điểm quốc gia là Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Tổ chức bộ máy của Nhà trường có 34 đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc gồm 18 Khoa, 03 Ban, 01 Viện nghiên cứu Báo chí và Truyền thông, Văn phòng Học viện, Trung tâm Thông tin khoa học, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông và 05 phòng chức năng.

Hiện nay, Học viện có gần 400 cán bộ, viên chức, trong đó 2/3 là giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có 23 giáo sư, phó giáo sư, hơn 80 tiến sĩ, trên 150 thạc sĩ. Ngoài ra, Nhà trường cũng mời nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành về lý luận chính trị và báo chí, truyền thông tham gia giảng dạy, hướng dẫn viết luận án và luận văn, tham gia Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn cao học.

Hoạt động chuyên môn của Nhà trường so với thời kỳ đầu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các chuyên ngành được mở rộng và đào tạo liên tục theo niên khoá. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng có vai trò to lớn trong hoạt động chung, góp phần bổ sung và đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Các trang bị, thiết bị kỹ thuật hiện đại được đầu tư nhằm phục vụ kịp thời cho các chuyên ngành đào tạo đặc thù. Nhà trường mở rộng các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài, bắt đầu tham gia các dự án Quốc tế. Hệ thống chương trình, giáo trình thường xuyên được đổi mới, cập nhật. Chất lượng đào tạo nâng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu cán bộ của Đảng và Nhà nuớc.

Trong suốt chặng đường 50 năm qua, bằng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với long tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với những thành tích to lớn đó, Học viện được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương độc lập hạng nhì(1992), Huân chương Độc lập hạng nhất (2001), Huân chương Hồ Chí Minh (2007).

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot