Điểm thi Học viện Hàng Không Việt Nam năm 2015

Xem điểm thi Học viện Hàng Không Việt Nam năm 2015 nhanh nhất,chính xác nhất

105

Để Xem Điểm thi Học viện Hàng Không Việt Nam năm 2015 sớm nhất

Soạn Tin: DT SBD gửi 8785
Lưu ý: SBD : là Sốbáodanh=Mã trường+Khốithi+Số

Mã trường:HHK

VD: Bạn thi khối A, SBD là 0999 thì Sốbáodanh là: HHKA0999 .

Soạn tin: DT<dấu cách>HHKA0999 Gửi 8785

Xem điểm chuẩn Học viện Hàng Không Việt Nam năm 2015

DC HHK gửi 8785

Sứ mạng và Tầm nhìn

Sứ mạng của Học viện được tuyên bố như sau: 

“Phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam về chuyên ngành Hàng không dân dụng; cung cấp các chương trình đào tạo tiên tiến, đa cấp độ, đáp ứng đầy đủ theo tiêu chuẩn quốc gia và phù hợp với các quy định chung của Hàng không thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành Hàng không và đáp ứng nhu cầu xã hội”.

 Mục tiêu đến 2015: Xây dựng và cung cấp các chương trình đào tạo tiên tiến, với chất lượng cao. Những nhiệm vụ được đặt ra, đó là: Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát nhu cầu thực tế, gắn kết chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức, các đơn vị trong và ngoài ngành điều chỉnh, bổ xung và xây dựng các chương trình đào tạo với nhiều loại hình, nhiều cấp độ. Các chương trình phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành, có khả năng liên thông với các trường quốc tế.

 Mở các chương trình đào tạo cấp độ đại học về khai thác và kỹ thuật hàng không; trước khi mở ngành và tổ chức đào tạo phải đáp ứng cơ bản các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện chương trình, bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu học tập, lực lượng giáo viên, giảng viên…; thực hiện tốt đào tạo đại học theo tín chỉ; tăng cường chất lượng công tác quản lý đào tạo, quản lý chất lượng.

 Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho phát triển Trung tâm đào tạo Phi công nhằm mục đích xây dựng Trung tâm đào tạo Phi công trở thành trung tâm quốc gia.

 Xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không. Những nhiệm vụ cần tiến hành: Xác định rõ mục tiêu và các giải pháp nhằm đưa công tác nghiên cứu khoa học trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động của Học viện. Nghiên cứu khoa học phải là công việc thường xuyên của cán bộ giảng viên Học viện. Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; phát động các phong trào nghiên cứu khoa học với việc kết hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất trong và ngoài ngành; từng bước đầu tư và xây dựng các cơ chế khuyến khích nghiên cứu; thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn phục vụ cho nhu cầu phát triển của Ngành.

 Phấn đấu để Học viện trở thành Trung tâm đào tạo chuyên ngành Hàng không của cả nước cũng như trong khu vực, trước mắt đảm bảo việc đào tạo Hàng không thường kỳ cho Lào, Campuchia. Tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác quốc tế: Xây dựng Trung tâm đào tạo Phi công, tham gia vào tổ chức TRAINAIR; phát huy tốt vai trò Trung tâm đào tạo (ATC) được IATA phê chuẩn, tìm kiếm hợp tác bằng nhiều hình thức để đào tạo các ngành nghề chuyên biệt, đặc biệt là đào tạo Phi công cơ bản.

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot