Sơn La: Hướng dẫn ôn tập theo đề thi minh họa

Sở SG&ĐT tỉnh Sơn La mới đây đã yêu cầu các trường và trung tâm giáo dục thường xuyên khẩn trương hướng dẫn thí sinh ôn tập dựa trên đề thi minh họa

Cùng giáo viên, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh làm bài thi đề thi minh họa một cách nghiêm túc và tiến hành chấm thi, đánh giá kết quả.

son-la-huong-dan-on-tap-qua-de-thi-minh-hoa

Trên cơ sở kết quả bài thi của giáo viên và học sinh, tổ chức rút kinh nghiệm để định hướng và thực hiện việc ôn tập cho học sinh có hiệu quả.

Sau khi rút kinh nghiệm các giáo viên của các môn đang ôn tập cho học sinh xây dựng các đề thi theo hướng đề minh họa và tổ chức cho học sinh thi thử, chấm thi, đánh giá kết quả.

Sở này cho rằng: Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức của kỳ thi THPT quốc gia, nhưng qua các đề thi này, học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập, chuẩn bị tham gia kỳ thi.

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot