Tags: thi vào lớp 10

Gần 6.000 em sẽ bị loại khỏi lớp 10 công lập

Tổng số học sinh (HS) đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2016-2017 tại TPHCM gần 68.000 em. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 thường là 59.760 em và lớp 10 chuyên là 2.295 em.  Như vậy, sẽ có khoảng gần 6.000 em bị loại phải học các…
video hài hước - video hot