Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Cà Mau năm 2016

Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Cà Mau , để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác hãy soạn tin theo cú pháp sau:

Soạn tin: DM 61 <SBD>  gửi 8785

(Phí dịch vụ 15.000 đổng / 1 tin nhắn)

Trong đó: 61 là mã tỉnh ; SBD: Là số báo danh.

Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Cà Mau bạn soạn tin:

DM 61 12345  gửi 8785

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cà Mau năm 2016, soạn:

DCM 61 <Mã trường> gửi 8785 

(Phí dịch vụ 15.000 đổng / 1 tin nhắn)

Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Cà Mau có mã tỉnh là 61 , thi vào trường THPT U Minh có mã trường là 006

Soạn tin: DCM  61 006 gửi đến 8785

Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588

Mã tỉnh Cà Mau: 61

STT Mã trường Tên trường
1 001 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau
2 002 THPT Hồ Thị Kỷ
3 003 THPT Tắc Vân
4 004 THPT Thới Bình
5 005 THPT Lê Công Nhân
6 006 THPT U Minh
7 007 THPT Trần Văn Thời
8 008 THPT Huỳnh Phi Hùng
9 009 THPT Đầm Dơi
10 010 THPT Thái Thanh Hoà
11 011 THPT Cái Nước
12 012 THPT Nguyễn Mai
13 013 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
14 014 THPT Phan Ngọc Hiển
15 015 THPT Cà Mau
16 016 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển
17 017 TTGDTX TP. Cà Mau
18 018 THPT Khánh Hưng
19 019 PT Dân tộc nội trú
20 020 THPT Nguyễn Việt Khái
21 021 THPT Sông Đốc
22 022 TTGDTX Thới Bình
23 023 TTGDTX U Minh
24 024 TTGDTX Trần Văn Thời
25 025 TTGDTX Cái Nước
26 026 TTGDTX Đầm Dơi
27 027 TTGDTX Năm Căn
28 028 THPT Nguyễn Văn Nguyễn
29 029 THPT Phú Hưng
30 030 Phổ thông HermannGmeiner
31 031 THPT Khánh Lâm
32 032 TTGDTX Ngọc Hiển
33 033 TTGDTX Phú Tân
34 034 THPT Tân Đức
35 035 THPT Viên An
36 036 THPT Phú Tân
37 037 THPT Chu Văn An
38 038 THPT Ngäc HiÓn
39 039 THPT Vâ ThÞ Hång
40 040 THPT Khánh An
diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot