Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2016

Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng , để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác hãy soạn tin theo cú pháp sau:

Soạn tin: DM 06 <SBD>  gửi 8785

(Phí dịch vụ 15.000 đổng / 1 tin nhắn)

Trong đó: 06 là mã tỉnh Cao Bằng ; SBD: Là số báo danh.

Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Cao Bằng bạn soạn tin:

DM 06 12345  gửi 8785

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2016, soạn:

DCM  06 <Mã trường> gửi 8785 

Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Cao Bằng có mã tỉnh là 06 , thi vào trường THPT Bảo Lạc có mã trường là 008 

Soạn tin: DCM  06 008 gửi đến 8785

Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588

Mã tỉnh Cao Bằng: 06

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 002 THPT DTNT Cao Bằng 24 033 TT GDTX Quảng Uyên
2 003 THPT Thị xã Cao Bằng 25 035 THPT Thạch An
3 004 THPT Chuyên Cao Bằng 26 036 THPT Canh Tân
4 005 TT GDTX Thị xã Cao Bằng 27 038 THPT Hạ Lang
5 006 TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng 28 039 THPT Bằng Ca
6 008 THPT Bảo Lạc 29 041 THPT Bảo Lâm
7 010 THPT Thông Nông 30 043 THPT Phục Hoà
8 012 THPT Hà Quảng 31 044 THPT Bế Văn Đàn
9 013 THPT Nà Giàng 32 045 THPT Cách Linh
10 015 THPT Trà Lĩnh 33 046 TTGDTX Trà Lĩnh
11 016 THPT Quang Trung 34 047 TTGDTX Hà Quảng
12 018 THPT Trùng Khánh 35 048 TTGDTX Thạch An
13 019 THPT Pò Tấu 36 049 TTGDTX Phục Hoà
14 020 THPT Thông Huề 37 050 TTGDTX Bảo Lâm
15 021 TTGDTX Trùng Khánh 38 051 TTGDTX Hạ Lang
16 023 THPT Nguyên Bình 39 052 TTGDTX Nguyên Bình
17 024 THPT Tinh Túc 40 053 TTGDTX Thông Nông
18 025 THPT Nà Bao 41 054 THPT Lục Khu
19 027 THPT Hoà An 42 055 THPT Bản Ngà
20 028 THPT Cao Bình 43 056 TTGDTX Bảo Lạc
21 029 TTGDTX Hoà An 44 057 THPT Lý Bôn
22 031 THPT Quảng Uyên 45 058 TTGDTX Tỉnh
23 032 THPT Đống Đa 46 059 TC nghề Cao Bằng
diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot