Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp , để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác hãy soạn tin theo cú pháp sau:

Soạn tin: DM 50 <SBD>  gửi 8785

(Phí dịch vụ 15.000 đổng / 1 tin nhắn)

Trong đó: 50 là mã tỉnh ; SBD: Là số báo danh.

Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Đồng Tháp bạn soạn tin:

DM 50 12345  gửi 8785

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp năm 2016, soạn:

DCM 50 <Mã trường> gửi 8785 

(Phí dịch vụ 15.000 đổng / 1 tin nhắn)

Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Đồng Tháp có mã tỉnh là 50 , thi vào trường THPT Lai Vung 1 có mã trường là 101

Soạn tin: DCM  50 101 gửi đến 8785

Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588

Mã tỉnh Đồng Tháp: 50

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 101 THPT Lai Vung 1 30 450 TT GDTX H. Hồng Ngự
2 102 THPT Lai Vung 2 31 460 THPT Long Khánh A
3 104 THPT Phan Văn Bảy 32 470 TT GDTX Thị xã Hồng Ngự
4 105 TTGDTX Lai Vung 33 510 THPT Tam Nông
5 110 THPT Thành phố Cao Lãnh 34 520 THPT Tràm Chim
6 111 THPT Châu Thành 1 35 550 TT GDTX Tam Nông
7 112 THPT Châu Thành 2 36 560 THCS-THPT Hòa Bình
8 114 THPT Nha Mân 37 610 THPT Thanh Bình 1
9 115 TT GDTX Châu Thành 38 620 THPT Thanh Bình 2
10 120 THPT Trần Quốc Toản 39 640 THPT Trần Văn Năng
11 130 THPT Kỹ Thuật 40 650 TT GDTX Thanh Bình
12 140 THPT Đỗ Công Tường 41 710 THPT Cao Lãnh 1
13 150 TT GDTX – KTHN tỉnh Đồng Tháp 42 720 THPT Cao Lãnh 2
14 160 THPT Thiên Hộ Dương 43 730 THPT Thống Linh
15 190 Trường TC Nghề GTVT 44 740 THPT Kiến Văn
16 210 THPT Thị xã Sa Đéc 45 750 TT GDTX H.Cao Lãnh
17 220 THPT Nguyễn Du 46 760 THCS-THPT Nguyễn Văn Khải
18 230 THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu 47 810 THPT Lấp Vò 1
19 250 TT GDTX TX Sa Đéc 48 820 THPT Lấp Vò 2
20 290 Trường CĐ nghề Đồng Tháp 49 830 THPT Lấp Vò 3
21 310 THPT Tân Hồng 50 840 THPT Nguyễn Trãi
22 320 THPT Giồng Thị Đam 51 850 TT GDTX Lấp Vò
23 330 THPT Tân Thành 52 910 THPT Tháp Mười
24 350 TT GDTX Tân Hồng 53 920 THPT Trường Xuân
25 410 THPT Hồng Ngự 1 54 930 THPT Mỹ Quí
26 420 THPT Hồng Ngự 2 55 940 THPT Đốc Bình Kiều
27 430 THPT Hồng Ngự 3 56 950 TT GDTX Tháp Mười
28 440 THPT Chu Văn An 57 960 THPT Phú Điền
29 450 TT GDTX H. Hồng Ngự 58 170 Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

 

diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot