Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2016

Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh , để đăng ký nhận điểm thi nhanh nhất và chính xác hãy soạn tin theo cú pháp sau:

Soạn tin: DM 58 <SBD>  gửi 8785

(Phí dịch vụ 15.000 đổng / 1 tin nhắn)

Trong đó: 58 là mã tỉnh ; SBD: Là số báo danh.

Ví dụ: Số báo danh là 12345. Để xem điểm thi lớp 10 tỉnh Trà Vinh bạn soạn tin:

DM 58 12345  gửi 8785

Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2016, soạn:

DCM 58 <Mã trường> gửi 8785 

(Phí dịch vụ 15.000 đổng / 1 tin nhắn)

Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Trà Vinh có mã tỉnh là 58 , thi vào trường THPT Cầu Kè có mã trường là 004

Soạn tin: DCM  58 004 gửi đến 8785

Tổng đài hỗ trợ và tư vấn mùa thi:1900.561.588

Mã tỉnh Trà Vinh: 58

STT Mã trường Tên trường
1 001 THPT Phạm Thái Bường
2 002 THPT Nguyễn Đáng
3 003 THPT Nguyễn Văn Hai
4 004 THPT Cầu Kè
5 005 THPT Tiểu Cần
6 006 THPT Vũ Đình Liệu
7 007 THPT Trà Cú
8 008 THPT Đại An
9 009 THPT Dương Quang Đông
10 010 THPT Duyên Hải
11 011 THPT Dân Tộc Nôi Trú THPT tỉnh Trà Vinh
12 012 THPT Chuyên Trà Vinh
13 013 TTGDTX – HNDN H. Càng Long
14 014 THPT Hồ Thị Nhâm
15 015 THPT Tân An
16 016 Trung Tâm GDTX – HNDN TP Trà Vinh
17 017 THPT Thành Phố Trà Vinh
18 018 THPT Long Hiệp
19 019 THPT Cầu Quan
20 020 THPT Bùi Hiếu Nghĩa
21 021 THPT Hòa Minh
22 022 THPT Cầu Ngang A
23 023 THPT Cầu Ngang B
24 024 THPT Hàm Giang
25 025 THPT Phong Phú
26 026 THPT Tập Sơn
27 027 TT GDTX- HNDN H. Châu Thành
28 028 TT GDTX- HNDN H. Tiểu Cần
29 029 THPT Long Khánh
30 030 THPT Hòa Lợi
31 031 THPT Hiếu Tử
32 032 THPT Nhị Trường
33 033 THPT Đôn Châu
34 034 THPT Long Hữu
35 035 THPT Tam Ngãi
36 036 TT GDTX- HNDN H. Cầu Kè
37 037 TT GDTX –HNDN H. Cầu Ngang
38 038 TT GDTX –HNDN H. Trà Cú
diem thi tot nghiep
video hài hước - video hot